Spelregels in de eerste divisie

Regel 7 – De duur van de wedstrijd

Speeltijd

Een wedstrijd bestaat uit twee gelijke helften van 20 minuten (zuivere speeltijd), tenzij anders overeen is gekomen tussen de scheidsrechters en beide teams. Elke afspraak om de duur van de helft(en) te veranderen moet zijn gemaakt voor aanvang van de wedstrijd en moet in overeenstemming zijn met de competitiereglementen.

 

Einde van de speeltijd

De tijdwaarnemer/3e scheidsrechter geeft het einde van de speeltijd aan dmv een akoestisch signaal. Indien dit niet mogelijk is kan dit ook door middel van een fluitsignaal. Nadat het akoestisch-/fluitsignaal is gegeven moet vervolgens de 1e scheidsrechter door middel van een fluitsignaal het einde van de speeltijd aangeven. Hierbij dient rekening te worden

gehouden met het navolgende:

 • indien een schop – een vrije schop vanaf de zesde accumulatieve fout- genomen of opnieuw genomen moet worden, moet de speeltijd in de betreffende speelhelft worden verlengd tot de schop is uitgevoerd;
 • indien een strafschop moet worden genomen of opnieuw genomen moet worden, moet de speeltijd in de betreffende speelhelft worden verlengd tot de schop is uitgevoerd;

 

Indien de bal richting één van de doelen wordt gespeeld, moeten de scheidsrechters de uitwerking hiervan afwachten, voordat de 1e scheidsrechter affluit.

De speelhelft eindigt:

 • indien de bal rechtstreeks in het doel gaat moet een doelpunt worden toegekend;
 • wanneer de bal buiten het speelveld gaat;
 • wanneer de bal via de doelverdediger of een andere speler van het verdedigende team, de doelpalen, de doellat of over de grond in het doel gaat, moet een doelpunt worden toegekend;
 • wanneer de doelverdediger of een andere speler van het verdedigende team de bal raakt of de bal terug springt in het speelveld van de doelpalen of de doellat en niet de doellijn passeert;
 • wanneer de bal een van de spelers van het team dat de bal speelt, raak Dit geldt niet als het aanvallende team een indirecte vrije schop heeft genomen en de bal richting het doel van het andere team gaat, nadat de bal is aangeraakt door een andere speler, dan de nemer;
 • indien er geen overtreding is begaan, die bestraft had moeten worden met een directe vrije schop, indirecte vrije schop of een strafschop en als deze schop niet moet worden overgenomen.

Indien er in een speelhelft een overtreding wordt begaan, die bestraft moet worden met een directe vrije schop na de vijfde accumulatieve fout van een van de teams of er een strafschop wordt toegekend, eindigt de speeltijd, wanneer:

 • de bal niet rechtreeks op het doel is getrapt;
 • de bal rechtstreeks in het doel gaat en er een geldig doelpunt wordt gescoord;
 • de bal buiten het speelveld komt;
 • de bal een van de doelpalen, de doellat, de doelverdediger of een van zijn medespelers raakt en een geldig doelpunt wordt gescoord;
 • de bal een van de doelpalen, de doellat, de doelverdediger of een van zijn medespelers raakt en geen geldig doelpunt wordt gescoord;
 • er geen andere overtreding is begaan, die bestraft moet worden met een directe vrije schop, een indirecte vrije schop of een strafscho

Indien er in een speelhelft een overtreding wordt begaan, die bestraft moet worden met een directe vrije schop en er niet meer dan 5 accumulatieve fouten zijn begaan, eindigt de speelhelft, wanneer:

 • de bal niet rechtreeks op het doel is getrapt;
 • de bal rechtstreeks in het doel gaat en er een geldig doelpunt wordt gescoord;
 • de bal buiten het speelveld komt;
 • de bal een van de doelpalen, de doellat, de doelverdediger of een van zijn medespelers raakt en een geldig doelpunt wordt gescoord;
 • de bal een van de doelpalen, de doellat, de doelverdediger of een van zijn medespelers raakt en geen geldig doelpunt wordt gescoord;

34

Regel 7 – De duur van de wedstrijd

 • de bal raakt een speler van het team dat de vrije schop heeft genomen;
 • er geen andere overtreding is begaan, die bestraft moet worden met een directe vrije schop, een indirecte vrije schop of een strafscho

Indien er in een speelhelft een overtreding wordt begaan, die bestraft moet worden met een indirecte vrije schop, eindigt de speelhelft, wanneer:

 • de bal direct in het doel gaat zonder dat deze onderweg naar het doel wordt geraakt door een ander speler, een van de doelpalen of de doellat; er moet dan geen doelpunt worden toegekend;
 • de bal buiten het speelveld komt;
 • de bal een van de doelpalen of de doellat raakt nadat deze is geraakt door de doelverdediger of een andere speler van beide teams (maar niet de speler die de indirecte vrije schop heeft genomen) en een doelpunt is gescoord;
 • de bal een van de doelpalen of de doellat raakt nadat deze is geraakt door de doelverdediger of een andere speler van beide teams (maar niet de speler die de indirecte vrije schop heeft genomen) en geen doelpunt is gescoord;
 • er geen andere overtreding is begaan, die bestraft moet worden met een directe vrije schop, een indirecte vrije schop of een strafscho

Time-out

De teams hebben het recht om in elke helft een time-out van één minuut aan te vragen, waarbij de volgende voorwaarden in acht worden genomen:

 • een teamofficial mag bij de tijdwaarnemer/3e scheidsrechter een time-out van één minuut aanvragen;
 • De tijdwaarnemer/3e scheidsrechter staat deze time-out alleen toe wanneer het betreffende team recht op balbezit heeft en de bal uit het spel is;
 • Tijdens een time-out mogen de spelers zowel binnen als buiten het speelveld staan. Een speler die wil drinken moet dit echter buiten het speelveld doen;
 • Tijdens een time-out moeten de wisselspelers buiten het speelveld staan;
 • Tijdens een time-out moet de teamofficial die instructies geeft, buiten het speelveld staan;
 • Spelerswisselingen mogen alleen worden uitgevoerd nadat de tijdwaarnemer/3e scheidsrechter het akoestisch signaal voor het einde van de time-out heeft gegeven;
 • Wanneer een team in de eerste helft geen gebruik heeft gemaakt van een time-out, kan door dit team in de tweede helft maar eenmaal een time-out worden aangevraagd;
 • Tijdens de verlenging(en) kan geen time-out worden aangevraagd.

De rust na de eerste helft

 • De spelers hebben recht op een rust na de eerste helf
 • Deze rust mag niet langer duren dan 10 minuten.
 • In de competitiereglementen moet zijn opgenomen hoe lang de rust na de eerste speelhelft duurt.
 • De duur van de rust mag alleen met toestemming van de scheidsrechters worden gewijzigd.
 • De rust gaat in op het moment dat de spelers hun kleedkamer betreden.

Hier de link naar de totale spelregels:spelregels-landelijk-ere–en-eerste-divisie-zaalvoetbalSocial Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com