De penningmeester en coach van het 1e team

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onze penningmeester in vol ornaat